Nagroda KM PAN dla dr. inż. Łukasza Mazurkiewicza

W dniu 6 czerwca 2019 r. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie odbyło się plenarne posiedzenie Komitetu Mechaniki PAN, podczas którego Członkowie Komitetu rozpatrzyli wnioski do Nagrody Naukowej Komitetu Mechaniki im. prof. Michała Życzkowskiego za rok 2018.

Z przyjemnością informujemy, że zbiór prac złożony przez dr. inż. Łukasza Mazurkiewicza otrzymał nagrodę trzeciego stopnia.

W swojej pracy badawczej Pan Ł. Mazurkiewicz podejmuje zagadnienia z obszarów mechaniki ciała stałego oraz mechaniki płynów, które rozwiązuje przy użyciu komputerowych metod mechaniki. Wykorzystuje zaawansowane procedury sprzężenia numerycznego pomiędzy ośrodkiem gazowym,
a ośrodkiem ciała stałego oraz zaawansowane modele konstytutywne uwzględniające wpływ szybkości odkształcenia i różne mechanizmy zniszczenia. Autor opracował również procedurę optymalizacji wykorzystującą algorytmy genetyczne wraz z automatyczną generacją parametrycznych modeli numerycznych opisanych szeregiem zmiennych, którą zastosował do rozwiązania różnych problemów badawczych.

Laureaci będą zaproszeni na jesienne posiedzenie Komitetu Mechaniki z prośbą o wygłoszenie krótkiego referatu na temat zagadnień, których dotyczyły wyróżnione prace.

Panu dr. inż. Łukaszowi Mazurkiewiczowi serdecznie gratulujemy!

 

 

 


 Home...