Powołanie do pełnienia funkcji kierowniczych w Instytutach Wydziału Mechanicznego

Dnia 1 września 2019 roku Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek powołał do pełnienia funkcji kierowniczych następujące osoby:

  • dr. inż. Krzysztofa Grzelaka na stanowisko Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn (odwołanie ze stanowiska Z-cy Dyrektora ds. badawczych Instytutu Budowy Maszyn);
  • dr. inż. Arkadiusza Rubca na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. badawczych Instytutu Budowy Maszyn;
  • dr. inż. Janusza Mierzyńskiego na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. kształcenia (odwołanie dr. inż. Waldemara Płocharza);
  • dr. inż. Józefa Wronę na stanowisko Pełnomocnika Dziekana ds. Centrum Mobilnych Robotów (odwołanie ze stanowiska Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn).

Jednocześnie informujemy, iż z dniem 1 września 2019 r. w wyniku przekształcenia Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej powstał Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (IMiIO). W ramach Instytutu powstały również nowe jednostki organizacyjne – zakłady. Na stanowiska kierownicze Rektor-Komendant WAT powołał również:

  • dr. inż. Grzegorza Sławińskiego na stanowisko Dyrektora nowo powstałego Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (odwołanie ze stanowiska Z-cy Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej);
  • dr. hab. Elżbietę Szymczyk na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. kształcenia Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej (odwołanie ze stanowiska Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej);
  • mgr. inż. Tomasza Kucerę na stanowisko Z-cy Dyrektora ds. techniczno-ekonomicznych Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej;
  • dr. hab. inż. Danutę Miedzińską na stanowiska Kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych;
  • dr. inż. Kamila Sybilskiego na stanowiska Kierownika Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej;
  • ppłk. dr. inż. Roberta Panowicza na stanowisko Kierownika Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Specjalnych.

 

 

 

 


 Home...