Podział na grupy - studia niestacjonarne

Podział na grupy studenckie I rok studia niestacjonarne kierunek:

 

   Logistyka (profil ogólnoakademicki)

 

   Mechanika i Budowa Maszyn