Wydział Mechaniczny na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 3-7 września 2019 r. odbyła się kolejna, XXVII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jak co roku na targach obecna była delegacja z Wojskowej Akademii Technicznej. Oferta naszej uczelni, która obejmowała technologie opracowane w ramach projektów naukowo-badawczych realizowanych w WAT przy współpracy z przemysłem zbrojeniowym i polskimi firmami, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Wydarzeniu towarzyszyło szereg konferencji i spotkań branżowych.

Wydział Mechaniczny reprezentowali między innymi inżynierowie z Instytutu Budowy Maszyn. Wśród dorobku IBM, naukowcy demonstrowali Platformę Bazową Ekstremalnej Mobilności z Napędem Hydrostatycznym – ExMot. Platforma ExMot dzięki kompaktowej budowie, stanowi uniwersalną bazę, którą można wykorzystać do budowy nowych oraz rozbudowy istniejących systemów zrobotyzowanych. W prezentowanej wersji transportowej dedykowana jest do wspierania działań człowieka (poprzez transport wyposażenia, narzędzi, sprzętu czy aparatury pomiarowej do wykonywania badań). Dzięki bardzo wysokiej zdolności pokonywania przeszkód terenowych dotrze wszędzie tam, gdzie człowiek poruszający się pieszo.

Naukowcy z Instytutu Budowy Maszyn zaprezentowali również Taktyczny Robot Wsparcia Pododdziałów Pieszych – „DROMADER”. Prezentowany demonstrator przeznaczony jest do wspierania misji pododdziałów pieszych (transport amunicji, broni, racji żywnościowych itp.) w trudnodostępnym terenie o czasie trwania 1-3 dni. Umożliwia również dozorowanie kontrolowanego obszaru, patrolowanie i rozpoznanie pola walki oraz poszukiwanie przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w otwartym terenie.

 

     

 

Wielofunkcyjne hybrydowe podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego, które służyć może, jako baza do budowy pojazdu transportowego, patrolowego, wykrywającego skażenia lub do ewakuacji rannych to efekt pracy naukowców z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego. Samochody hybrydowe wyposażone w silniki elektryczne i spalinowe dzięki swoim zaletom, mogą być z powodzeniem stosowane w trudnych warunkach, na jakie narażone są pojazdy wojskowe.

Opracowane podwozie charakteryzuje się wysoką dzielnością i może poruszać się po bezdrożach. Jest również zdolne do pokonywania przeszkód terenu zurbanizowanego takiego jak np. schody. Dzięki modułowej strukturze umożliwia łatwą wymianę uszkodzonych elementów i szybkie przywrócenie pojazdu do użytku.

Naukowcy z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu zaprezentowali również bezciśnieniowe koło jezdne, które już od kilku lat jest opracowywane. Koło bezciśnieniowe (NPT - non-pneumatic tire) to przestrzenna konstrukcja, która pozwala na uzyskanie właściwości koła porównywalnych z typową oponą pneumatyczną. Dodatkowo koła bezciśnieniowe zapewniają ten sam mechanizm przenoszenia obciążeń jaki można spotkać w oponach pneumatycznych, co odróżnia je od kół pełnych (masywów). Idea jaka przyświecała twórcom koła bezciśnieniowego z WAT, było opracowanie ogumienia, które pozwoli na bezpieczną eksploatacje sprzętu wojskowego w obszarach narażonych na ostrzał przez przeciwnika.

 

     

 

Zaprezentowane wynalazki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających stoisko Wydziału Mechanicznego. Przedstawiono gotowe produkty, które stanowią cenny wkład w technologie obronne i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Oprócz możliwości przedstawienia dokonań, Targi MSPO umożliwiły również wymianę doświadczeń a także nawiązanie nowych kontaktów z licznym gronem przedstawicieli branży przemysłu obronnego.

 

 


 Home...