XXIX Sympozjon PKM

W dniach 23-27 września w Ciechocinku odbył się XXIX Sympozjon PKM zorganizowany przez Instytut Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz JM Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prof. WAT. Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT.

Obszar tematyczny Sympozjonu obejmował szeroko pojęte zagadnienia konstruowania maszyn i zagadnienia pokrewne, dotyczące w szczególności: procesu projektowania maszyn, inżynierii łożyskowania, badania maszyn i elementów konstrukcyjnych, inżynierii materiałów konstrukcyjnych i konstrukcji oraz metodyki prowadzenia zajęć w przedmiocie Podstaw Konstrukcji Maszyn.

Program konferencji wypełniły sesje plenarne i panele tematyczne, w ramach których prelegenci z 20 krajowych uczelni wygłosili łącznie 50 referatów. Obrady uświetniło posiedzenie Komitetu Naukowego Sympozjonu PKM, który zaakceptował propozycje włączenia do Komitetu Honorowego nowych członków w osobach: prof. dr hab. inż. Bogdana Branowskiego i prof. dr hab. inż. Zbigniewa Dąbrowskiego. Obrady Sympozjonu oraz wszystkie wydarzenia towarzyszące cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Komitet Naukowy Sympozjonu PKM wysoko ocenił organizację XXIX Sympozjonu przez Wojskową Akademię Techniczną i zgodnie z tradycją podjął decyzję o powierzeniu organizacji kolejnej edycji konferencji Politechnice Opolskiej.

 

 

 

  

 

 

 


 Home...