Uroczysta inauguracja roku akademickiego

W dniu 2 października 2019 r. po raz 60 w Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

W uroczystości udział wzięły władze Uczelni: Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Zdzisław BOGDANOWICZ, prof. WAT, Prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof CZUPRYŃSKI, Prorektor ds. rozwoju dr hab. inż. Lucjan Śnieżek, prof. WAT oraz Kanclerz WAT mgr Adam WRONECKI.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników wydziału, studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również licznie przybyłych gości.

Wśród nich dziekanów macierzystej uczelni, przedstawicieli instytucji MON, rektorów i dziekanów zaprzyjaźnionych uczelni i wydziałów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół średnich, dyrektorów instytutów naukowych i zakładów przemysłowych, z którymi Wydział utrzymuje ścisłą współpracę oraz kierowników działów centralnej administracji naszej Alma Mater. Obecni byli także absolwenci Wydziału oraz kapelan WAT ks. ppor. Krzysztof WŁOSOWICZ.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów I roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i naukową wydziału.

 

 

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie studentów pierwszego roku.

 

 

W bieżącym roku akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej rozpoczęło studia I stopnia 385 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach studiów: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „biogospodarka” „mechanika i budowa maszyn” i „logistyka”, w tym 65 podchorążych kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz 10 doktorantów, którzy rozpoczynają kształcenie na III stopniu studiów w nowo utworzonej Szkole Doktorskiej w dyscyplinie naukowej „inżynieria mechaniczna”.

Dziesięciu studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez Prorektora ds. Kształcenia i Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

 

W imieniu braci studenckiej zwrócił się do zebranych Przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Inżynierii Mechanicznej Arkadiusz Filoda, który życzył studentom I rok studiów pomyślności, najlepszych wyników w nauce, wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów i wielu sukcesów. Kapelan WAT ks. ppor. Krzysztof WŁOSOWICZ życzył studentom wszystkiego najlepszego, mało nauki i wyrozumiałych wykładowców.

Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2018/2019 odśpiewano pieśni „Gaudeamus igitur”.

W inauguracji roku akademickiego udział wzięli tegoroczni absolwenci Wydziału, otrzymując z rąk Prorektora ds. Kształcenia WAT i Dziekana Wydziału dyplomy ukończenia studiów.

Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień absolwentom i uhonorowania pracowników Wydziału.

W czasie uroczystości absolwenci zostali wyróżnieni za ukończenie studiów z wyróżnieniem i za prace dyplomowe. Wyróżnienia wręczył Prorektor ds. kształcenia, Prorektor ds. rozwoju oraz Dziekan WIM.

 

     

 

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WIM wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunkach studiów „mechanika i budowa maszyn” oraz „logistyka” w kategoriach pracy magisterskiej, jak również inżynierskiej. Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektor ds. kształcenia, Prorektor ds. rozwoju oraz Dziekana WIM.

 

  

 

Stowarzyszenie Przyjaciół WAT wyróżniło również studentów za działalność w Kole Naukowym Studentów.

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Mechanicznego WAT wyróżnił 6 osób medalem pamiątkowym „Medal za Zasługi dla Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.

 

 

W czasie uroczystości w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Mechanicznego pracownicy Wydziału zostali uhonorowani pamiątkowym medalem "Za zasługi dla Wydziału Mechanicznego”.

 

 

W trakcie uroczystości po raz drugi w historii Wydziału studenci przyznali nauczycielom akademickim nagrodę „ZŁOTA KREDA”. Nagroda została przyznana w 5 kategoriach w wyniku głosowania studentów Wydziału. Nagrody z rąk przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego i Dziekana Wydziału otrzymali nauczyciele akademiccy Wydziału Mechanicznego.

 

 

Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. hab. inż. Tadeusza DZIUBAKA, prof. WAT na temat „Filtracja powietrza wlotowego do silników spalinowych pojazdów specjalnych”.

 

 

Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

Fot. Sebastian Jurek

 

 


 Home...