Udział w prezentacji sprzętu przeprawowego i łodzi pneumatycznych

W dniu 3 października 2019 r. w Zegrzu miała miejsce prezentacja sprzętu przeprawowego i łodzi pneumatycznych, której celem było dokonanie oceny możliwości ich wykorzystania w zabezpieczeniu działań pododdziałów wojsk obrony terytorialnej oraz we wsparciu inżynieryjnym pododdziałów wojsk operacyjnych. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszenie wystosowało Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, a udział w nim wzięli między innymi pracownicy Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn: dr inż. Marian Łopatka, mjr dr inż. Tomasz Ślęzak, por. mgr inż. Marcin Dejewski oraz por. mgr inż. Dariusz Kalinko.

Prezentacja odbyła się na Zalewie Zegrzyńskim w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w ramach ćwiczeń 54. batalionu lekkiej piechoty. Pokaz praktyczny zorganizowany został przez firmę Griffin Group S.A. Obejmował organizowanie przeprawy przez wąską przeszkodę wodną z wykorzystaniem modułowego, średniego mostu towarzyszącego MTB/Viper (dla pojazdów klasy do MLC 40), rozkładanego przy współpracy z samochodem Jelcz 442, oraz kładki piechoty IAB/Mamba firmy General Dynamics European Land Systems. Poza tym prezentowane były możliwości łodzi pneumatycznych firmy Zodiac Milpro napędzanych silnikami zaburtowymi. Udział umożliwił przede wszystkim zapoznanie się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie organizowania przepraw przez wąskie przeszkody terenowe w postaci rowów, kanałów lub wykopów.

 

     

 

Tekst: mjr Tomasz Ślęzak
Zdjęcia: por. M. Dejewski, por. D. Kalinko

 

 


 Home...