Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn na badaniach w Austrii

W okresie od 23.09 do 04.10.2019 roku Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczył w badaniach poligonowych organizowanych pod auspicjami Europejskiej Agencji Obrony (EDA). Testy odbywały się na terenie poligonu Truppenübungsplatz Allentseig: Lager Kaufholz w Austrii w ramach programu badawczego, którego celem jest opracowanie systemów detekcji Improwizowanych Urządzeń Wybuchowych (IED) IEDDET.

Program IEDDET obejmuje pakiet 3 projektów:

    - Vehicle Mounted Early Warning of Indirect Indicators of IEDs (VMEWI3); - UGV stand – off multi sensor platform for IED component detection (MUSICODE); - Confirmation, Identification and Airborne Early Warning of IEDs (CONFIDENT).

Zadaniem systemów opracowywanych w projekcie: VMEWI3 jest wczesne ostrzeganie przed IED, MUSICODE zdalna detekcja zagrożeń, CONFIDENT potwierdzenie / negacja oraz identyfikacja poszczególnych zagrożeń.

Instytut Robotów i Konstrukcji Maszyn bierze czynny udział w dwóch z trzech realizowanych w programie IEDDET projektach: VMEWI3 oraz MUSICODE. Zadania Instytutu polegają na: adaptacji oraz przygotowaniu dwóch Bezzałogowych Platform Lądowych do roli nośników opracowywanych systemów, zgodnie z wymaganiami programu oraz zaprojektowaniu i dostarczeniu mobilnego centrum sterowania Platformami i obsługi systemów detekcji. Testy były ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i logistycznym. Z ramienia IRiKM wzięło w nich udział 6 osób.

3.10.2019 roku był oficjalnym dniem testów. Podczas tego dnia uczestnicy programu IEDDET, mieli okazję zaprezentowania swoich osiągnięć przed reprezentantami Ministerstw Obrony krajów realizujących program. Udział IRiKM w testach oceniono bardzo pozytywnie. Podkreślano wysoką sprawność działań podejmowanych przez pracowników Akademii.

W wyniku przeprowadzonych testów ogłoszono, że udało się osiągnąć kolejny kamień milowy w realizacji programu IEDDET. Poczyniono znaczący krok w stronę całkowitej integracji systemów opracowywanych w poszczególnych pakietach roboczych realizowanych projektach. Zaprezentowano także sposób w jaki opracowane w ramach projektów VMEWI3 oraz MUSICODE rozwiązania mogłyby współpracować ze sobą w celu ochrony życia żołnierzy.

 

  

 

  

 

 

 


 Home...