Spotkanie koleżeńskie Zespołu Historyczno - Wojskowego

W dniu 6 listopada 2019 r. w Instytucie Pojazdów i Transportu odbyło się spotkanie koleżeńskie Zespołu Historyczno-Wojskowego.

W ramach spotkania z Kadrą oraz Słuchaczami została wygłoszona prelekcja o Historii normalizacji wojskowej w temacie Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego. Organizację i zarządzanie normalizacją dotyczącą Obronności i Bezpieczeństwa wygłosił Kazimierz Kęsik, natomiast Wybrane przykłady opracowywania „Norm Obronnych” zaprezentował płk w st. spocz. mgr inż. Arkadiusz Lenartowicz.

 

   

 

 

   

 

 

 


 Home...