Studenci na szkoleniu z kalibracji kamer i radarów

Systemy ADAS (ang. Advanced Driver Assistance Systems) są obecnie standardowym wyposażeniem samochodów klasy premium, a od maja 2022 roku mają być obligatoryjnie montowane w nowo produkowanych samochodach. Systemy te to zaawansowane układy wspomagania kierowcy, ostrzegające kierowcę i przeciwdziałające kolizji (wypadkowi). Zalicza się do nich systemy automatycznego hamowania, systemy monitorowania martwego pola, system rozpoznawania znaków drogowych, aktywny tempomat czy adaptacyjne reflektory. Wymagają one zastosowania w samochodzie różnego rodzaju czujników obserwacji otoczenia – kamer optycznych (video), radarów, lidarów, czujników ultradźwiękowych. Dostarczają one kierowcy samochodu informacji o tym, co dzieje się wokół samochodu, a w szczególności przed poruszającym się pojazdem. Dostarczone przez ww. czujniki dane analizowane są zarówno przez kierowcę, jak i przez różnego rodzaju systemy wspomagania jazdy, np. automatycznego hamowania, zapobiegając potencjalnym niepożądanym zdarzeniom drogowym.

 

  

 

Istotną rolę odgrywają kamery video i radary. Kamery służą między innymi do rozpoznawania znaków drogowych, wspomagania parkowania, dostarczania informacji do sterownika układu automatycznego hamowania czy sterownika układu dynamicznej regulacji świateł - kształtowania natężenia i przestrzennego rozkładu emitowanej wiązki świetlnej. Zazwyczaj montowane są w górnej części za przednią szybą. Radary natomiast, montowane w przednim zderzaku lub za tzw. grillem (radary przednie) służą do obserwacji otoczenia pojazdu na dużą odległość, nawet do kilkuset metrów przed pojazdem. Aby kamery/radary dostarczały wiarygodnych danych, muszą być odpowiednio skalibrowane. Każde nadmierne odchylenie ustawienia radaru/kamery od nominalnego, określonego przez producenta samochodu powoduje powstawanie błędów związanych z „obserwacją” otoczenia, a tym samym niewłaściwe działanie elementów wykonawczych, np. niepoprawne kształtowanie wiązki światła.

Aby uzupełnić wiedzę teoretyczną uzyskaną w ramach studiów w WAT w dniu 4 listopada 2019 roku studenci grupy M6M1S1 specjalności mechatronika i diagnostyka samochodowa uczestniczyli w dodatkowych zajęciach dotyczących kamer i radarów, zorganizowanych przez opiekuna specjalności dr. inż. Grzegorza Trawińskiego. Celem szkolenia było praktyczne zapoznanie się z zasadami i sposobami kalibracji kamer i radarów z wykorzystaniem specjalistycznego zestawu CSC Tool firmy Hella i testera diagnostycznego. Szkolenie przeprowadził pan Zenon Rudak, przedstawiciel firmy Hella Polska, która od kilku lat wspiera proces kształcenia studentów specjalności samochodowych realizowany w Instytucie Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

 

  

 

W pierwszej, teoretycznej części szkolenia pan Zenon Rudak omówił budowę i działanie systemu obserwacji otoczenia samochodu – przeznaczenie i zadania poszczególnych czujników: kamer, radaru, lidaru oraz czujników ultradźwiękowych. Podkreślił wymóg zapewnienia odpowiedniego ustawienia kamer i radarów względem osi samochodu, aby zapewnić poprawność (wiarygodność) dostarczanych przez nie informacji. Podczas prezentacji odpowiadał na bieżąco na pytania zadawane przez uczestników szkolenia.

 

     

 

W drugiej częsci szkolenia prowadzący zademonstrował przebieg sprawdzenia ustawienia oraz kalibracji kamery i radaru samochodu Toyota z wykorzystaniem zestawu CSC Tool i testera diagnostycznego Mega Macs 66. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procedurą wykonania kalibracji za pomoca ww. urządzeń, a także uzyskali informacje o problemach, które mogą wystąpić podczas tego procesu. W czasie pokazu pan Zenon Rudak zwrócił uwagę na szereg aspektów technicznych dotyczących wykorzystania zestawu CSC Tool oraz czynników wpływających na prawidłowość kalibracji wykonywanej za jego pomocą.

 

 

Kierownictwo Instytutu Pojazdów i Transportu składa firmie Hella Polska podziękowania za bardzo wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia. Mamy nadzieję, że także w przyszłości będziemy mogli korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników tej firmy na kolejnych tego rodzaju szkoleniach.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Marian Dąbrowski

 

 


 Home...