X obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej

W dniu 21 listopada 2019r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (na terenie byłej WOOS) w m. Piła odbyły się X obchody Święta Służby Czołgowo-Samochodowej, połączone z sympozjum naukowym nt. Osiągnięć i rozwoju Służby Czołgowo-Samochodowej na przestrzeni 20-tu lat obecności Polski w NATO. W tegorocznych obchodach uczestniczyło około 150 osób, wśród których byli zarówno przedstawiciele instytucji centralnych MON, Inspektoratu Wsparcia SZ RP, przemysłu zbrojeniowego, wojskowych instytutów naukowo-badawczych oraz osoby reprezentujące szkolnictwo wojskowe.

Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie od meldunku do Szefa Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP płk. Piotra Wagnera złożonego przez Szefa Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej płk. Sławomira Budka, który następnie powitał przybyłych gości. Jako drugi zabrał głos Szef Szefostwa Służb Technicznych Inspektoratu Wsparcia SZ RP podkreślając znaczenie tej służby w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Do najważniejszych zadań służby należy między innymi organizacja efektywnego systemu eksploatacji, obejmująca zarówno utrzymanie wysokiej gotowości SpW, remonty, jak również modernizację niektórych rodzajów czołgów będących na wyposażeniu jednostek pancernych SZ RP.

Rektora-Komendanta WAT reprezentował zastępca dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej (WIM) płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski przekazując na ręce Szefa Służby Czołgowo-Samochodowej list gratulacyjny z wyrazami uznania dla dotychczasowych osiągnięć, życzeniami dalszych sukcesów w służbie ojczyźnie oraz satysfakcji z realizowanych zadań. W imieniu Dziekana WIM w uroczystościach wziął udział dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, który podziękował za odtworzenie specjalności czołgowo-samochodowej w WAT oraz wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę z pionem służb technicznych. Tradycyjnie stałą delegację stanowiła również grupa pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Pojazdów i Transportu, który jest wiodącą jednostką organizacyjną Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT w zakresie kształcenia specjalistów służby czołgowo-samochodowej na potrzeby SZ RP.

 

  
  
  

 

 

 


 Home...