Odprawa koordynacyjna Organizatora Systemu Funkcjonalnego (OSF) Logistyki

W terminie 26-27 listopada 2019 roku zastępca dziekana WIM płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski uczestniczył w odprawie koordynacyjnej Organizatora Systemu Funkcjonalnego Logistyki SZ RP. Jej celem było skorelowanie celów i zadań zaplanowanych na 2020 rok. Takie przedsięwzięcie jest realizowane corocznie przez Szefa Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i wynika z następujących dokumentów:

  • Wytyczne Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w resorcie obrony narodowej na lata 2020-2021;
  • Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego WP do działalności Sił Zbrojnych RP w 2020r.;
  • Wytyczne organizatora systemu funkcjonalnego logistyki na 2020 rok;
  • Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2021-2035 oraz Plan rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP do zabezpieczenia logistycznego działań w latach 2017-2026.

Tegoroczna odprawa odbyła się w 24 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w m. Giżycko. Tradycyjne, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją poprowadził ją Szef Zarządu Logistyki-P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Przebieg odprawy można podzielić na trzy zasadnicze części, tj. koordynacyjną, informacyjno-szkoleniową i szkoleniową.

W części koordynacyjnej Szef Zarządu Logistyki- P4 przedstawił priorytety działalności logistycznej w Siłach Zbrojnych RP na rok 2020, a następnie ukierunkował zadania do realizacji w obszarze logistyki w sześciu podsystemach: kierowania, materiałowym, technicznym, transportu i ruchu wojsk, medycznym oraz infrastruktury wojskowej, a także w dwóch obszarach, tj. wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) oraz mobilizacji gospodarki i rezerw strategicznych.

Część informacyjno-szkoleniowa dotyczyła głównych zamierzeń logistycznych na 2020 r. realizowanych przez struktury logistyczne SZ RP reprezentujące: Dowództwo Generalne RSZ, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych RP, Dowództwo Operacyjne RSZ, Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Komendę Główną Żandarmerii Wojskowej.

Za część szkoleniową odpowiadał Komendant 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Uczestnicy odprawy mieli możliwość zapoznania się z pokazem bojowej strzelnicy czołgowej, miejscem stacjonowania pododdziałów sił sojuszniczych realizujących zadania w ramach eFP (NATO’s enhanced Forward Presence)oraz infrastrukturą i wyposażeniem parku sprzętu technicznego.

  
  

 

Tekst: płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski
Zdjęcia: 24 WOG

 

 

 


 Home...