Święto Akademii i Podchorążych

Dnia 29 listopada 2019 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyły się uroczyste obchody Święta Akademii i Dnia Podchorążego. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: szef Zarządu Logistyki Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Zbigniew Powęska, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Piotr Trytek, zastępca komendanta Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. dr Robert Jędrychowski, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i instytucji centralnych, przedstawiciele dowództw i szefowie zarządów, byli rektorzy WAT, dyrektorzy instytutów naukowo-badawczych, przedstawiciele duchowieństwa, prezesi i dyrektorzy firm, przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych i kombatanckich, jak również byli pracownicy uczelni.

Święto Akademii było również okazją do wręczenia zasłużonym pracownikom WAT odznaczeń, medali, odznak pamiątkowych, a także dyplomów.

Minister Obrony Narodowej, za długoletnią nienaganną służbę i pracę w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżnił:

  • Złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – p. Władysława Przybylskiego,
  • Srebrnym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – ppłk. dr. inż. Janusza Torzewskiego oraz p. Andrzeja Zakrzewskiego,
  • Brązowym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – mgr. inż. Wojciecha Chrzanowskiego, p. Monikę Kaliszuk, dr. inż. Arkadiusza Rubca, dr. inż. Rafała Typiaka oraz mgr. inż. Andrzeja Wiśniewskiego.
  
  

Na wniosek Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, Minister Obrony Narodowej, w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczył:

  • Złotym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju mjr. dr. inż. Krzysztofa Gocmana,
  • Srebrnym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju dr. inż. Krzysztofa Grzelaka,
  • Brązowym medalem za Zasługi dla Obronności Kraju dr. inż. Rafała Typiaka, dr. inż. Pawła Baranowskiego, mgr. inż. Tomasza Dołęgę, p. Iwonę Klimek oraz p. Agnieszkę Król.
  

Ponadto, na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej oraz rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych, za znaczące osiągnięcia szkoleniowe i dydaktyczne oraz w dowodzeniu, szkoleniu i pracy wychowawczej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił tytułem honorowym „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką w stopniu III ppłk. dr. inż. Janusza Torzewskiego.

Decyzją Rektora-Komendanta WAT – w uznaniu wybitnych zasług dla Wojskowej Akademii Technicznej, na wniosek Kapituły Godności Honorowych, wyróżniono:

  • Złotym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Piotra Rybaka oraz dr. inż. Waldemara Płocharza,
  • Srebrnym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej mgr. inż. Jarosława Wiśniewskiego,
  • Brązowym medalem za zasługi dla Wojskowej Akademii Technicznej p. Grażynę Czaplę, p. Jacka Stolińskiego oraz dr. inż. Andrzeja Żuchowskiego.
  
  
  

 

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaki Pamiątkowej, Rektor-Komendant WAT wyróżnił Odznaką pamiątkową Wojskowej Akademii Technicznej dr. inż. Krzysztofa Grzelaka, kpt. dr inż. Piotra Kędzierskiego oraz mjr. dr. inż. Tomasza Ślęzaka.

  

 

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej!

fot. Grzegorz Rosiński

 

 

 


 Home...