Konferencja – XLVIII ZSN 2020

W dniach 6-11 stycznia 2020 roku w Szczyrku odbyła się Konferencja XLVIII Zimowa Szkoła Niezawodności 2020 – Niezawodność systemów technicznych. Organizatorami przedsięwzięcia był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Zagadnienia niezawodności obiektów i systemów technicznych dotyczyły bardzo szerokiego obszaru zastosowań, a w szczególności:

 • transportu lotniczego, drogowego, szynowego, wodnego morskiego i śródlądowego oraz rurociągowego, w tym środków transportu, infrastruktury punktowej i liniowej, systemów sterowania i zarządzania,
 • budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego,
 • produkcji i dystrybucji energii,
 • przemysłu urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
 • technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych,
 • produkcji maszyn i urządzeń,
 • systemów i procesów logistycznych,
 • rolnictwa i przemysłu spożywczego,
 • medycyny, ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego,
 • przemysłu chemicznego.

Tematyka referatów obejmowała teoretyczne i praktyczne zagadnienia niezawodności systemów i obiektów technicznych, w tym m.in.:

 • badania i ocenę niezawodności obiektów w systemach eksploatacji,
 • modelowanie i symulację niezawodności i trwałości elementów i systemów technicznych,
 • optymalizację utrzymania gotowości obiektów,
 • sposoby podnoszenia niezawodności maszyn i urządzeń,
 • identyfikację uszkodzeń i procesów degradacji obiektów,
 • analizę odporności elementów i systemów na oddziaływania zewnętrzne,
 • wpływ człowieka na niezawodność systemów technicznych,
 • aspekty ekologiczne eksploatacji elementów i systemów,
 • problemy kształcenia w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

W Konferencji uczestniczyło dwóch reprezentantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej: płk dr hab. inż. Jarosław Ziółkowski oraz mgr inż. Aleksandra Lęgas. Wygłoszone przez nich referaty w sesji plakatowej związane były z optymalizacją czasu dostaw produktów w ramach sieci dystrybucji, jak również planowania dostaw w przedsiębiorstwie w aspekcie niezawodności.

     

 

Opracowanie: Aleksandra Lęgas
Zdjęcia: Aleksandra Lęgas

 

 

 


 Home...