Wybory do Senatu

 

Wybory do Senatu

Dnia 27 maja 2020 r. Komisja Wyborcza Akademii kadencji 2020-2024 podjęła uchwałę nr 11/KWA/2020 w sprawie zarządzenia wyborów na członków Senatu Wojskowej Akademii Technicznej na kadencję 2020-2024.
Działając na tej podstawie komisja wyborcza Wydziału Inżynierii Mechanicznej w składzie:

  • dr hab. inż. Andrzej Typiak, prof. WAT – przewodniczący
  • dr hab. inż. Danuta Miedzińska, prof. WAT – z-ca przewodniczącego
  • dr inż. Krzysztof Papliński
  • dr inż. Ireneusz Szachogłuchowicz
  • lic. Katarzyna Tyraj – sekretarz komisji
  • Anna Pińczak
uchwaliła terminarz czynności wyborczych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej, w wyborach do Senatu WAT na kadencję 2020-2024.

 

    Uchwala nr 3