Projekt Badawczy „UGV stand – off multi sensor platform for IED component detection (MUSICODE)”

 

Projekt realizowany był w okresie 03.2017 – 03.2020 w ramach programu Europejskiej Agencji Obrony pt. IED Detection Programme. Program obejmował realizację trzech projektów, których wspólnym celem było opracowanie demonstratora technologii systemu do wykrywania improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) umieszczonych w drodze i jej najbliższym otoczeniu. Z założenia programu system powinien obejmować trzy fazy detekcji IED: wczesne ostrzeganie, zdalną detekcję i potwierdzenie i identyfikację.

Celem projektu MUSICODE było opracowanie demonstratora technologii Bezzałogowej Platformy Lądowej (BPL) przeznaczonej do zdalnej detekcji IED oraz wozu dowodzenia. W projekcie brali udział przedstawiciele pięciu krajów: Norwegii (FFI - lider), Holandii (TNO), Belgii (RMA), Austrii (ARWT) oraz Polski (PIAP, WAT, WITI, Cons – el, APS). Zespół Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn WIM WAT odpowiadał w projekcie za: adaptację BPL do roli nośnika systemów detekcji; opracowanie efektywnie działającego łącza do bezprzewodowej transmisji sygnałów sterujących, systemu teleoperacji, dokładnego systemu pozycjonowania oraz stanowiska do sterowania BPL i obsługi systemów detekcji umieszczonych w wozie dowodzenia.

Efekty pracy kadry IRiKM zostały zweryfikowane podczas corocznych testów z udziałem wszystkich zagranicznych partnerów zaangażowanych w realizację projektu. Tygodniowe badania wstępne zorganizowane były w czerwcu 2018 na terenie WAT. W październiku 2018 roku oraz na przełomie września i października 2019 odbyły się dwie dwutygodniowe sesje testowe na terenie austriackiego poligonu w Allentsteig, podczas których opracowane przez poszczególne zespoły rozwiązania techniczne sprawdzono w wymagających badaniach dynamicznych.

Więcej informacji o programie IEDDET:

 

 

 


 Home...