Zgłaszanie kandydatów na funkcję Dziekana

 

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza WIM
ogłasza wszczęcie procedury
zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji dziekana.
Termin zgłaszania kandydatów: 23.06.2020 r.


Szanowni Państwo,

W dn. 16.06.2020 r. decyzją nr 220/RKR/2020 Rektor Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego wszczął postepowanie w przedmiocie wskazania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana.
Na podstawie uchwały Senatu WAT nr 94/WAT/2019 z dn. 29.11.2019 Wydziałowa Komisja Wyborcza WIM wszczyna procedurę zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji dziekana.

Kandydatów należy zgłaszać na załączonym druku zgłoszenia
do Sekretarza WKW WIM Pani Katarzyny Tyraj,
budynek 54 pok. 128, tel. 261 837 285.

Termin zgłaszania kandydatów 23.06.2020 godz. 15.00.

Przewodniczący
Wydziałowej Komisji Wyborczej
dr hab. inż. Andrzej TYPIAK, prof. WAT

    Decyzja_Rektora.pdf

 

    Uchwala_Nr 94_WAT_2019.pdf

 

    Karta_zgloszenia_kandydata_do_pelnienia_funkcji_Dziekana.docx