Stupendium publikacyjne przyznane przez Rektora

 

Stypendium publikacyjne przyznane przez Rektora

Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej Pan gen. bryg. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek przyznał stypendia na rozwój naukowy z tytułu działalności publikacyjnej za rok 2019. Zgodnie z zarządzeniem nr 55/RKR/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. stypendia otrzymali pracownicy WAT, którzy uzyskali największą liczbę punktów za publikacje ujęte w obowiązującym wykazie czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Wydziale Inżynierii Mechanicznej stypendium publikacyjne otrzymali:

  • w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora – prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI,
  • w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego – dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT,
  • w grupie pracowników posiadających stopień naukowy doktora – dr inż. Marcin WACHOWSKI oraz dr inż. Paweł BARANOWSKI,
  • w grupie pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra – kpt. mgr inż. Agnieszka KLIMEK.

Wszystkim wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje!