Możliwość publikowania w wydaniu specjalnym czasopisma Materials

Technologia wytwarzania przyrostowego jest nowoczesnym zaawansowanym procesem produkcyjnym umożliwiającym wraz z osiągnięciami inżynierii materiałowej wytwarzanie nowatorskich produktów o wysokich parametrach funkcjonalnych i użytkowych.

Zastosowanie technologii przyrostowych pozwala znacząco uelastycznić proces projektowania produktu, umożliwiając otrzymanie rozwiązania o właściwościach, które trudno uzyskać stosując konwencjonalne techniki wytwarzania. Ponadto, dodatkową zaletą jest elastyczność samej produkcji szczególnie w przypadku produkcji pojedynczej lub niskiej serii.

Jednakże właściwości użytkowe elementów wytwarzanych przy użyciu innowacyjnych technik wytwarzania przyrostowego zależne są od wielu parametrów procesu technologicznego i są w dalszym ciągu tematem wielu prac badawczych. Głównym zakresem tego wydania specjalnego jest zebranie specjalistycznej wiedzy naukowej ze wszystkich dziedzin obejmującej głównie właściwości mechaniczne i analizy strukturalne elementów wytworzonych przyrostowo. Wydanie poświęcone jest szerokiemu zakresowi zastosowań, w tym inżynierii mechanicznej, inżynierii biomedycznej, inżynierii lądowej, inżynierii materiałowej, produkcji, nanotechnologii, tribologii i innym.

Edytorem wydania specjalnego jest dr inż. Krzysztof Grzelak (IRiKM WIM WAT).

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania referatów do wydania specjalnego czasopisma Materials (MDPI).

Więcej informacji na stronach czasopisma Materials.
https://www.mdpi.com/journal/materials/special_issues/Microstruct_Mech_Prop_Investig_Alloy_Prep_Addit_Manuf_Technol

 


 Home...