Komunikat dotyczący procedury wyłaniania kandydatów do funkcji dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej na kadencję 2020-2024

 

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że działając na mocy decyzji Rektora WAT nr 220/RKR/2020 z dnia 16.06.2020 r., na posiedzeniu w dn. 07.07.20207 r. stwierdziła poprawność procesu głosowania na kandydatów do pełnienia funkcji dziekana. Głosowanie przeprowadzono zgodnie z zasadami wskazywania przez wspólnotę wydziału kandydatów do pełnienia funkcji dziekana, stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 94/WAT/2019 Senatu WAT z dnia 28 listopada 2019 r.

Komisja stwierdza, że:
1. Frekwencja w głosowaniu wyniosła:

  • w grupie profesorów i profesorów WAT 95,24%;
  • w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami lub profesorami WAT 92,41%;
  • w grupie pracowników i żołnierzy zawodowych niebędących nauczycielami akademickimi 79,69%
  • w grupie studentów i doktorantów 24,96%

2. Poparcie społeczności Wydziału Inżynierii Mechanicznej do pełnienia funkcji dziekana uzyskały osoby:
  • prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski - 67,42% maksymalnej liczby ważonych głosów;
  • prof. dr hab. inż. Lucjan Śnieżek - 49,18% maksymalnej liczby ważonych głosów;
  • dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT - 33,51% maksymalnej liczby ważonych głosów.

  • Wszyscy kandydaci uzyskali wynik powyżej 30% ważonych głosów.