Projekt Badawczy nr DOB-BI09/17/01/2018 pt. „Optymalizacja rozmieszczenia sprzętu na samochodach pożarniczych w celu obniżenia wysokości pojazdu”

Celem głównym jest stworzenie prototypu samochodu pożarniczego pozwalającego na minimalizację czasu rozwinięć taktycznych przy optymalnym rozmieszczeniu sprzętu gaśniczego dla ograniczenia wysiłku energetycznego strażaka-ratownika i zachowania wymagań ergonomii.
Przedsięwzięcie realizowane jest przez WAT wspólnie z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej oraz partnerem przemysłowym Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.
Cele naukowe projektu (szczegółowe):

  1. Ocena występujących obciążeń układu kostno-mięśniowego strażaka podczas wykonywania typowych rozwinięć taktycznych związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi dla typoszeregu pojazdów ratowniczo-gaśniczych.
  2. Opracowanie programów, wytycznych szkoleniowych dot. prawidłowego wykorzystania pojazdów pożarniczych oraz obsługi i transportu wyposażenia.
  3. Stworzenie rekomendacji dot. optymalnego projektowania pojazdów pożarniczych pod kątem zasad ergonomii przy wykorzystaniu technologii 3D.
  4. Opracowanie serii typoszeregów (standardów) pojazdów pożarniczych z uwzględnieniem optymalnego - pod kątem ergonomii, bezpieczeństwa obsługi i czasu rozwinięcia taktycznego - rozmieszczenia wyposażenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zgodnego z „Wytycznymi standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" - KG PSP, 14 kwietnia 2011 r. i dostosowanej w tym celu wysokości pojazdów / wysokości montażu sprzętu przy wykorzystaniu technologii 3D.
  5. Wykonanie prototypu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dysponowanego do akcji w pierwszej kolejności, ze sprzętem wg „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej" celem sprawdzenia wytworzonej technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
  6. Ocena wpływu rozmieszczenia wyposażenia ratowniczo-gaśniczego w samochodzie pożarniczym na położenie wysokości środka masy oraz stateczność statyczną i dynamiczną pojazdu.

Obecnie trwają prace kończące etap III i przygotowawcze do etapu IV projektu. W ramach poprzednich etapów zrealizowano zadania przewidziane w harmonogramie projektu w tym:
  • budowę i walidację numerycznego modelu podwozia pojazdu stanowiącego bazę dla wozu ratowniczo-gaśniczego;
  • wspomagające analizy numeryczne w zakresie optymalizacji zabudowy pojazdu;
  • analizy numeryczne węzłów konstrukcyjnych oraz pełnej zabudowy pojazdu uwzględniające zmiany rozlokowania wyposażenia i konfiguracji elementów nośnych;
  • opracowanie programów, wytycznych szkoleniowych dot. prawidłowego wykorzystania pojazdów pożarniczych oraz obsługi i transportu wyposażenia.

 


 Home...