Awans naukowy doktora inżyniera Józefa Wysockiego

 

Awans naukowy doktora inżyniera Józefa Wysockiego

Rada Naukowa Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych uchwałą z dniu 28.04.2020 roku nadała dr. inż. Józefowi Wysockiemu za pracę Resory metalowe w zawieszeniach samochodów ciężarowych. Doskonalenie obliczeń i badania właściwości stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.Doświadczenia zawodowe dr hab. inż. Józef Wysocki zdobywał w zespole badawczym prof. dr. hab. inż. Wacława Borkowskiego. W pracy naukowo-badawczej zajmował się problemami związanymi ze wspomaganiem projektowania konstrukcji oraz badaniami eksperymentalnymi pojazdów kołowych i gąsienicowych. Brał udział w realizacji wielu prac na rzecz nauki, wojska i gospodarki narodowej, których wyniki były wdrażane w przemyśle motoryzacyjnym. Jako członek zespołu badawczego był wielokrotnie wyróżniony między innymi nagrodą DEFENDER na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego Kielce 2014. Autor lub współautor około 150 publikacji naukowo-technicznych oraz 2 patentów.

Pracownicy oraz Dyrekcja Instytutu Pojazdów i Transportu gratulują Panu dr. hab. inż. Józefowi Wysockiemu awansu naukowego oraz życzą kolejnych sukcesów dydaktycznych i naukowych.

Opracował: ppłk dr inż. Zdzisław Hryciów
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografia – Józef Wysocki