WIM na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach

W dniach 8-10 września 2020 r. odbyła się kolejna, XXVIII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Jak co roku na targach obecna była delegacja z Wojskowej Akademii Technicznej. Oferta naszej uczelni, która obejmowała technologie opracowane w ramach projektów naukowo-badawczych realizowanych w WAT przy współpracy z przemysłem zbrojeniowym i polskimi firmami, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających.

Wydział Inżynierii Mechanicznej reprezentowali między innymi inżynierowie z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej. Wśród dorobku IMiIO, naukowcy demonstrowali wagon z obrotową platformą ładunkową do przewozów intermodalnych. W wyniku zrealizowanych prac badawczych powstał nowatorski i łatwy w obsłudze system specjalny do transportu koleją różnych pojazdów, zwłaszcza naczep samochodów ciężarowych. System ten nie wymaga dużych nakładów na dostosowanie infrastruktury ramp załadowczo-wyładowczych i spełnia ograniczenia wynikające z tzw. skrajni kolejowej. Kooperacja z przemysłem oraz podjęcie działań mających na celu wdrożenie opracowanego rozwiązania zaowocowało współpracą oraz udzieleniem w ostatnim okresie firmie REWAG licencji na wykorzystanie opatentowanego rozwiązania. Obecnie w fazie realizacji jest już konstrukcja wagonu z pojedynczą, obrotową platformą ładunkową do przewozu naczep, której produkcja zacznie się jeszcze w tym roku. Dalsza współpraca z producentem będzie dotyczyła rozwoju konstrukcji i dostosowania jej m.in. do przewozu ciężkich pojazdów wojskowych, będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP i ich rozładunku poza terminalem, w terenie przygodnym.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Pracy Badawczej Rozwojowej Nr 10 0023 06. Wartość dofinansowania 4 345 000 PLN w latach 2009 – 2012.

Wielofunkcyjne hybrydowe podwozie bezzałogowego pojazdu lądowego, które służyć może jako baza do budowy pojazdu transportowego, patrolowego, wykrywającego skażenia lub do ewakuacji rannych to efekt pracy naukowców z Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Samochody hybrydowe wyposażone w silniki elektryczne i spalinowe dzięki swoim zaletom, mogą być z powodzeniem stosowane w trudnych warunkach, na jakie narażone są pojazdy wojskowe. Opracowane podwozie charakteryzuje się wysoką dzielnością i może poruszać się po bezdrożach. Jest również zdolne do pokonywania przeszkód terenu zurbanizowanego takiego jak np. schody. Dzięki modułowej strukturze umożliwia łatwą wymianę uszkodzonych elementów i szybkie przywrócenie pojazdu do użytku.
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach IV edycji programu LIDER. Wartość dofinansowania 501 800,00 zł. Umowy nr: LIDER /007/424/L‑4/12/NCBR/2013.

Zaprezentowane wynalazki cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających stoisko Wydziału Inżynierii Mechanicznej. Przedstawiono gotowe produkty, które stanowią cenny wkład w technologie obronne i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Oprócz możliwości przedstawienia dokonań, Targi MSPO umożliwiły również wymianę doświadczeń a także nawiązanie nowych kontaktów z licznym gronem przedstawicieli branży przemysłu obronnego.Oprac. Ewa Jankiewicz – rzecznik prasowy WAT
Fot. Sławomir Zapała, WAT