Studia stacjonarne - zebranie organizacyjne

Zapraszam osoby przyjęte na stacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM), na kierunek studiów:

  • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (BIB),
  • biogospodarka (BIO),
  • logistyka – profil ogólnoakademicki (LOG),
  • mechanika i budowa maszyn (MiBM).
na spotkanie organizacyjne według terminarza zamieszczonego w poniższej tabeli. Spotkanie połączone będzie także z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), podpisaniem umowy (student-WAT) i dokumentów osobowych.

Szczegóły w pliku poniżej.

Informacje dotyczące zebrania