Mjr dr inż. Piotr Kędzierski laureatem programu LIDER

 

To już XI edycja konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER i kolejny laureat z Wojskowej Akademii Technicznej. Mjr dr inż. Piotr Kędzierski z Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT otrzymał dofinansowanie 1 497 875,00 zł na realizację projektu o akronimie TubeRoSa (Tubes for Road Safety), w ramach którego powstanie poduszka zderzeniowa nowej generacji.

Pełna nazwa zwycięskiego projektu brzmi: „TubeRoSa – opracowanie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego bazującego na wertykalnych absorberach energii z wykorzystaniem zaawansowanych metod symulacji w środowisku wirtualnym”. W ramach projektu powstanie poduszka zderzeniowa nowej generacji bazująca na niezależnych pionowych elementach energochłonnych.

Poduszki zderzeniowe to pochłaniające energię punktowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Montowane są przed niepodatnymi przeszkodami w celu ograniczenia intensywności zderzenia. Najczęściej stosuje się je na rozgałęzieniach dróg, przed wjazdami do tuneli, podporami wiaduktów, słupami znaków bramowych, punktami poboru opłat oraz czołowymi odcinkami barier drogowych. Produkt opracowywany przez pracowników Wojskowej Akademii Technicznej jest innowacyjny w stosunku do wykorzystywanych aktualnie poduszek zderzeniowych. „Główną jego zaletą jest niska masa i prosta konstrukcja wynikająca między innymi z braku ramy, wspornika tylnego, elementów prowadzących oraz stabilizujących. Autonomiczność modułów poduszki sprawia, że w przypadku uszkodzenia pojedynczego modułu istnieje możliwość jego szybkiej wymiany bez ingerencji w pozostałą część systemu” – wyjaśnia laureat konkursu mjr dr inż. Piotr Kędzierski.

Projekt TubeRoSa ma zostać zrealizowany w ciągu 36 miesięcy. Jego wdrażanie będzie przebiegać dwuetapowo. W pierwszym etapie zostanie opracowana konstrukcja poduszki zderzeniowej z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Drugi etap to badanie prototypów poduszki na torze testowym z użyciem pojazdów normowych.

Program Lider skierowany jest do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych uczonych w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, które mogą być wdrożone w gospodarce. W tej edycji konkursu do finansowania zakwalifikowano w sumie 60 projektów, których łączna kwota wynosi 84 761 494,30 zł.

Mjr dr inż. Piotr Kędzierski jest już kolejnym laureatem programu Lider z Wojskowej Akademii Technicznej. Dotychczas badania w  ramach tego programu realizowali/realizują: płk dr hab. inż. Jacek Świderski (laureat edycji w 2010 r.), ppłk dr inż. Piotr Nyga (2012), płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak (2013), dr inż. Grzegorz Bieszczad (2013), dr inż. Arkadiusz Rubiec (2013), dr inż. Przemysław Zagrajek (2014), mjr dr inż. Marek Polański (2015) i dr Marta Domańska-Michalska (2018).

Informacje o XI edycji Programu Lider
Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER XI

Ewa Jankiewicz
rzecznik prasowy WAT
fot. i grafika: Wydział Inżynierii Mechanicznej WAT
Źródło: www.wat.edu.pl