Projekt badawczy pt. „Opracowanie nisko-odpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii przetwarzania wielowarstwowych, wysokowytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami reaktywnymi i funkcjonalnymi oraz blach platero

 

Celem projektu jest opracowanie nowych technologii platerowania wybuchowego materiałów wielowarstwowych oraz wybranych technologii stowarzyszonych, związanych z obróbką i docelową aplikacją nowych produktów. Będą to innowacyjne, złożone technologie, łączące wiele odrębnych technik i technologii spajania (FSW i hybrydowe FSW/laser). Docelowymi produktami projektu będą przede wszystkim: (I) lekkie wielowarstwowe metaliczne materiały kompozytowe zbrojone warstwami międzymetalicznymi, powstałymi na granicy łączonych warstw Ti, Al, Mg w wyniku kontrolowanego prowadzenia reakcji międzymetalicznych, (II) materiały o charakterze kompozytu zbudowanego na bazie metali lekkich, co najmniej trójwarstwowe, z warstwą wewnętrzną ze stopu magnezu, łączone metodą wybuchowego platerowania, (III) blachy stalowe platerowane tantalem lub niobem z międzywarstwą funkcjonalną oraz (IV) blachy stalowe platerowane stopami tytanu oraz stopami cyrkonu. Zaangażowanie w przygotowany projekt wielu partnerów naukowych (WAT, IMIM PAN, PW, AGH, PCz, PO) o zróżnicowanych kompetencjach, pozwala stworzyć partnerski zespół, którego wspólne prace z pewnością zaowocują dobrze przygotowaną grupą technologii, które po przejściu w fazę wdrożeniową, zapewnią wiedzę niezbędną wielu branżom wytwórczym.

W zakresie nauki o materiałach dotychczas rozpoznano zjawiska strukturalne związane z procesami dyfuzji determinującymi formowanie się warstw złożonych z faz międzymetalicznymi. Dla wyznaczenia wstępnych warunków przetwarzania materiałów kompozytowych przeprowadzono wstępne badania z zakresu technologii spajania materiału wielowarstwowego Al/Mg/Al z wykorzystaniem metody FSW. Dalsze prace obejmować będą optymalizację parametrów łączenia i dobór odpowiedniej techniki (FSW i hybrydowa FSW/laser), co pozwoli na osiągnięcie kamienia milowego zadania realizowanego przez WAT.

W ramach projektu dotychczas opublikowano dwie publikacje na łamach międzynarodowych czasopism punktowanych (MNiSW). W przygotowaniu jest artykuł dotyczący tematyki spawania wiązką lasera stopu magnezu AZ31.

Nr projektu: TECHMATSTRATEG2/412341/8/NCBR/2019