Wyniki rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w WIM WAT na rok akademicki 2020/2021

 

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji na kierunki studiów prowadzone w Wydziale Inżynierii Mechanicznej
na rok akademicki 2020/2021:


Kierunki studiów – limity miejsc


Faktycznie przyjęto


  biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  (prowadzony wspólnie z WCY, WEL, IOE)
  – studia stacjonarne – 90 miejsc
  – studia niestacjonarne – brak rekrutacji92 osoby


  biogospodarka
  – studia stacjonarne – 30 miejsc
  – studia niestacjonarne – brak rekrutacji29 osób  infrastruktura komunikacyjna
  i transport intermodalny

  – studia stacjonarne – 80 miejsc
  – studia niestacjonarne – brak rekrutacji50 osób  inżynieria systemów bezzałogowych
  (prowadzony wspólnie z WMUiL)
  – studia stacjonarne – 40 miejsc
  – studia niestacjonarne – brak rekrutacji37 osoby  logistyka – profil ogólnoakademicki
  – studia stacjonarne – 80 miejsc
  – studia niestacjonarne – 80 miejsc


100 osób
44 osoby

  mechanika i budowa maszyn
  – studia stacjonarne – 90 miejsc
  – studia niestacjonarne – 60 miejsc
  – studia wojskowe – 83 miejsca


94 osób
42 osoby
83 osoby