Projekt badawczy GBMON pt. Modelowanie właściwości udarowych i tłumiących na podstawie badań eksperymentalnych elementów tkaninowo-gumowych

 

Projekt podejmuje problematykę określenia własności warstwy kompozytowej zbudowanej z warstw gumy i nici kordowych. Podzielony został na etapy, w których realizowane są szczegółowe cele, a mianowicie:

  • zebranie danych eksperymentalnych (w badaniach statycznych i dynamicznych) o elementach składowych tj. gumie i tkaninie oraz ich aplikacja w modelach konstytutywnych,
  • rozpoznanie zjawisk przebiegających w styku gumy i tkaniny kordowej w zależności od własności fizycznych łączonych elementów (przyczepność i adhezja),
  • identyfikacja zjawisk towarzyszących zmianom starzeniowym kompozytu gumowo-tkaninowego (czynniki wpływu, zmiany własności gumy itp.).

Badania statyczne – próbka gumowa i stanowisko badawcze z komorą klimatyczną Badania dynamiczne – metoda dzielonego pręta Hopkinsona

Przykładowe wyniki badań:

  • zmiana właściwości materiału pod wpływem temperatury,
  • porównanie wyniku eksperymentu z opracowanym modelem konstytutywnym gumy.