Egzamin końcowy na studiach podyplomowych „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i rzeczoznawstwo samochodowe”

 

W dniach 5 i 11 września 2020 roku odbył się w Instytucie Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT egzamin końcowy na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i  Rzeczoznawstwo Samochodowe. Studia są realizowane wraz z  Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutem Transportu Samochodowego.

Do egzaminu przystąpiło 22 słuchaczy. Prace końcowe były wykonane pod opieką ekspertów i pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu. Obejmowały szeroki zakres tematyczny związany między innymi z problematyką bezpieczeństwa pieszych, rolkarzy i rowerzystów na drodze, śladów kryminalistycznych występujących na miejscu wypadku, wyceny uszkodzeń i napraw powypadkowych pojazdów oraz analizy wartości rynkowych pojazdów w Polsce.Po wygłoszeniu kilkunastominutowego referatu dyplomanci odpowiadali na pytania członków komisji egzaminacyjnej, dotyczące zagadnień związanych ze zrealizowaną pracą końcową oraz sprawdzające ogólną wiedzę słuchaczy, związaną z kierunkiem ukończonych studiów. Słuchacze zdali egzamin końcowy z wynikami dobrymi i bardzo dobrymi, co świadczy o  wysokim poziomie ich przygotowania.

Kierownictwo studiów podyplomowych BRDiRS oraz Dyrekcja Instytutu Pojazdów i  Transportu gratuluje osiągniętych wyników oraz życzy Absolwentom studiów sukcesów w pracy rzeczoznawcy samochodowego.

Opracowali: mgr inż. Olga Gajda
dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografia – Olga Gajda