Organizacja zajęć - wytyczne Dziekana

 

Wytyczne Dziekana Wydziału lnżynierii Mechanicznej WAT dotyczące organizacji zajęć ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
oraz Informacje dla studentów i doktorantów dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi wytycznymi dla osób prowadzących zajęcia oraz informacjami dla studentów.

 

    Wytyczne Dziekana WIM

 

    Informacja dla studentów