Wręczenie nominacji do pełnienia funkcji prodziekanów i funkcji kierowniczych w Instytutach Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

Z dniem 1 października 2020 roku Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak powołał do pełnienia funkcji prodziekanów i funkcji kierowniczych w Instytutach Wydziału Inżynierii Mechanicznej następujące osoby:

  • dr. hab. inż. Tadeusza Dziubaka, profesora uczelni na stanowisko Prodziekana ds. Naukowych;
  • dr. inż. Piotra Szurgotta na stanowisko Prodziekana ds. Kształcenia;
  • mjr. dr. inż. Krzysztofa Gocmana na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich;
  • dr. inż. Grzegorza Sławińskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej;
  • dr. hab. inż. Wiesława Krasonia, profesora uczelni na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej;
  • mgr. inż. Tomasza Kucerę na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Ekonomicznych Instytutu Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej;
  • dr hab. inż. Danutę Miedzińską, profesora uczelni na stanowisko Kierownika Zakładu Wytrzymałości Materiałów i Badań Eksperymentalnych;
  • dr. inż. Kamila Sybilskiego na stanowisko Kierownika Zakładu Inżynierii Obliczeniowej i Biomedycznej.