INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO - 2020

 

W dniu 8 października 2020 r. na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego.

Uroczysta inauguracja odbyła się w sali kinowej Klubu WAT i zgromadziła nie tylko grono profesorskie, nauczycieli akademickich, pracowników Wydziału, studentów I-go roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, ale również absolwentów Wydziału.

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI w swym wystąpieniu inauguracyjnym serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości, szczególnie ciepło i serdecznie przywitał studentów I-go roku studiów, przedstawił studentom kadrę kierowniczą Wydziału i Jednostek Organizacyjnych oraz przedstawił uczestnikom uroczystości w szerokim ujęciu działalność dydaktyczną i  naukową wydziału.


Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, czyli ślubowanie studentów pierwszego roku.


W bieżącym roku akademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej rozpoczęło studia I stopnia 479 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na czterech kierunkach studiów: „biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”, „biogospodarka” „mechanika i budowa maszyn” i „logistyka”, w tym 83 podchorążych kandydatów na żołnierzy zawodowych.
Dziesięciu studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, po złożeniu ślubowania otrzymali symboliczne indeksy wręczone przez Prorektora ds. Naukowych i Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej.


Po wygłoszeniu przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. inż. Jerzego MAŁACHOWSKIEGO, formuły rozpoczęcia roku akademickiego 2020/2021 odśpiewano pieśni „Gaudeamus igitur”.


Uroczystość była także okazją do wręczenia wyróżnień absolwentom i uhonorowania pracowników Wydziału.

Na wniosek komisji egzaminacyjnych Dziekan WIM wyróżnił autorów prac dyplomowych na kierunkach studiów „mechanika i budowa maszyn” oraz „logistyka” w kategoriach pracy magisterskiej, jak również inżynierskiej. Wyróżnienia, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczył absolwentom Prorektor ds. Kształcenia oraz Dziekan WIM.Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej w uznaniu szczególnych zasług wniesionych w rozwój Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT wyróżnił 11 osób „Medalem za Zasługi dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego”.


Dziekan WIM za osiągnięcia naukowe wyróżnił indywidualną nagrodą dr. hab. inż. Wiesława Krasonia, profesora uczelni za monografię pt. „Analiza wytrzymałości prototypowego wieloczłonowego systemu pływającego z luzami konstrukcyjnymi”.


Prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski złożył serdeczne podziękowania dr. hab. inż. Piotrowi Rybakowi, profesorowi uczelni za wieloletni okres pracy na stanowisku Prodziekana ds. Kształcenia w latach 2014-2016 oraz Prodziekana ds. Naukowych w latach 2016-2020.W trakcie uroczystości po raz kolejny w historii Wydziału studenci przyznali nauczycielom akademickim nagrodę „ZŁOTA KREDA”. Nagroda została przyznana w 6-ciu kategoriach w wyniku głosowania studentów Wydziału. Nagrody z rąk przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego otrzymali nauczyciele akademiccy Wydziału Inżynierii Mechanicznej.
Po zakończeniu uroczystości przybyli do sali kinowej zaproszeni goście, pracownicy i studenci Wydziału wysłuchali wykładu inauguracyjnego dr. inż. Krzysztofa Grzelaka pt. „Techniki przyrostowe - zastosowanie, tendencje rozwojowe, aspekty praktyczne”.


Na zakończenie uroczystości odbyło się w kawiarni Klubu WAT spotkanie okolicznościowe.

Fot. Sebastian Jurek