Pożegnanie Kacpra Pawlikowskiego

 

30 września 2020 roku w Instytucie Pojazdów i Transportu odbyło się pożegnanie pana mgr. inż. Kacpra Pawlikowskiego, asystenta w Zakładzie Materiałów Pędnych i Smarów. Pan Kacper Pawlikowski pracował w WAT od października 2018 roku do 30 września 2020 roku, a od 1 października rozpoczyna kolejny etap pracy zawodowej.

Podczas spotkania, Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT podziękował mgr. inż. Kacprowi Pawlikowskiemu za wysiłek oraz trud włożony w przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych. Podkreślił zaangażowanie pana Pawlikowskiego w rozwój bazy dydaktycznej Zakładu MPS. Pan Kacper Pawlikowski będzie nadal współpracował z WAT, prowadząc zajęcia laboratoryjne realizowane przez Zakład MPS.


W okolicznościowym wystąpieniu Dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu w imieniu własnym, kierownictwa oraz pracowników podziękował panu mgr. inż. Kacprowi Pawlikowskiemu za bardzo dobrą pracę na rzecz Instytutu. Wręczając pamiątkowy dyplom z podziękowaniami, prof. Jackowski życzył panu Kacprowi Pawlikowskiemu kolejnych sukcesów zawodowych w nowym miejscu pracy oraz powodzenia w życiu osobistym.

Na zakończenie spotkania, w którym uczestniczyli również z-cy dyrektora oraz dr inż. Piotr Szczawiński, kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów, wykonano pamiątkowe zdjęcie.


Dyrekcja Instytutu dziękuje Panu Kacprowi Pawlikowskiemu za wzorową pracę w Instytucie Pojazdów i Transportu oraz życzy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie – Marian Dąbrowski