Pożegnanie dr inż. Teodora Kowala

 

W dniu 30 września 2020 roku odbyło się pożegnanie pana dr. inż. Teodora Kowala, wieloletniego pracownika Instytutu Pojazdów i Transportu. Dr inż. Teodor Kowal jest absolwentem Wydziału Mechanicznego WAT z 1975 roku, specjalności urządzenia i zastosowania mps. Po dwunastu latach pracy w różnych jednostkach wojskowych na stanowiskach związanych z zabezpieczeniem logistycznym w materiały eksploatacyjne pan Teodor Kowal został skierowany do służby w WAT, którą rozpoczął w 1985 roku. Był między innymi kierownikiem Laboratorium Urządzeń MPS (w latach 1990…1995). Pracę w WAT zakończył z dniem 30 września 2020 roku na stanowisku adiunkta dydaktycznego, przechodząc na zasłużoną emeryturę.

W działalności dydaktycznej zajmował się ochroną środowiska i recyklingiem w logistyce, biogospodarką, ekonometrią oraz problemami odpadów w eksploatacji maszyn i urządzeń. Był cenionym nauczycielem akademickim, wskazywanym często przez studentów w różnego rodzaju ankietach jako jeden z najlepszych dydaktyków. Między innymi, w 2019 roku został wyróżniony nagrodą „ZŁOTA KREDA”, przyznaną przez przedstawicieli Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego w kategorii „GIMNASTYKA UMYSŁU” za najlepiej prowadzone ćwiczenia.

Za wzorową działalność dydaktyczną oraz organizacyjną pan Teodor Kowal został wyróżniony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz medalem „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”.


Podczas okolicznościowego spotkania Dziekan WIM, prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski krótko podsumował pracę pana dr. inż. Teodora Kowala na rzecz Wydziału. Podziękował za zaangażowanie w działalności dydaktycznej oraz wkład wniesiony w całym okresie pracy w WAT. W imieniu kierownictwa Wydziału złożył również życzenia zdrowia oraz powodzenia w życiu osobistym. W podziękowaniu za wieloletnią pracę, przyczynienie się do rozwoju i przysporzenie dobrego imienia Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej prof. Jerzy Małachowski wręczył dr. inż. Teodorowi Kowalowi medal „Za zasługi dla WIM” oraz pamiątkową paterę.

W imieniu kierownictwa i pracowników Instytutu Pojazdów i Transportu za wieloletnią wzorową pracę na rzecz Instytutu podziękował także dr hab. inż. Jerzy Jackowski, Dyrektor Instytutu, który wręczył dr inż. Teodorowi Kowalowi paterę z życzeniami.Na zakończenie spotkania, w którym uczestniczył również kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów dr inż. Piotr Szczawiński, wykonano pamiątkowe zdjęcie.


Dyrekcja Instytutu dziękuje Panu doktorowi inżynierowi Teodorowi Kowalowi za wieloletnią wzorową pracę w Instytucie Pojazdów i Transportu oraz życzy wszystkiego najlepszego w życiu osobistym.

Opracowali: dr inż. Piotr Szczawiński
dr inż. Grzegorz Trawiński

Fotografie – Marian Dąbrowski