PROJEKT BADAWCZY PT. „. Projektowanie metryk strzałowych z wykorzystaniem narzędzia komputerowego opracowanego dla warunków górniczo-geologicznych kopalń rud miedzi LGOM”

 

Głównym celem prowadzonych badań jest opracowanie metodyki modelowania i symulacji numerycznych strzelań dołowych w aspekcie optymalizacji rozmieszczenia otworów strzałowych oraz zwiększenia efektywności metryk strzałowych. Badania skupiają się przede wszystkim na poprawnym odwzorowaniu materiału skalnego, symulacji jego zachowania w warunkach obciążeń dynamicznych pochodzących od detonacji MW oraz odzwierciedlenie takich efektów jak zniszczenie, pękanie i kruszenie.

Proces badawczy obejmuje złożone badania materiałowe i testy eksperymentalne w szerokim zakresie szybkości odkształcenia, zaawansowane modelowanie i symulacje numeryczne przy użyciu m.in. metod bezsiatkowych oraz wieloparametryczne optymalizacje numeryczne bazujące na algorytmach genetycznych.

Rozpoczęto ostateczny etap projektu, w którym przygotowywana jest aplikacja wspomagająca strzelania dołowe.

Publikacje powstałe z otrzymanych wyników:

  • Baranowski P., et al., Fracture and fragmentation of dolomite rock using the JH-2 constitutive model: Parameter determination, experiments and simulations, International Journal of Impact Engineering 2020, 140: 103543
  • Kucewicz M., Baranowski P., Małachowski J., Determination and validation of Karagozian-Case Concrete constitutive model parameters for numerical modeling of dolomite rock, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences 2020, 129: 104302
  • Baranowski P., Mazurkiewicz Ł., Małachowski J., Pytlik M., Experimental testing and numerical simulations of blast-induced fracture of dolomite rock, Meccanica 2020, https://doi.org/10.1007/s11012-020-01223-0
  • Kucewicz M., Baranowski P., Małachowski J., Dolomite fracture modeling using the Johnson-Holmquist concrete material model: Parameter determination and validation, Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering 2020 – w druku

Rzeczywiste otwory strzałowe oraz model numeryczny; symulacja numeryczna wybranego układu otworów włomowych