39. Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych – on-line

 

W dniu 13 października odbyła się 39 Konferencja Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Polskich Uczelni Technicznych w trybie zdalnym. Było to pierwsze posiedzenie w kadencji 2020-2024, na którym zgodnie ze Statutem Kolegium wyłoniono nowe prezydium na nową kadencję.

W posiedzeniu z prawem głosu uczestniczyło 33 Dziekanów Wydziałów zrzeszonych w Kolegium, Przewodniczący dwóch ostatnich kadencji Prof. Andrzej Seweryn z Politechniki Białostockiej, Sekretarz Kolegium Prof. Bolesław Karwat z Akademii Górniczo Hutniczej oraz Honorowy Przewodniczący Prof. Janusz Kowal z Akademii Górniczo Hutniczej. W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście Dziekani poprzednich kadencji a obecni Rektorzy: Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Prof. Jacek Nowakowski oraz Rektor Politechnik Lubelskiej Profesor Zbigniew Pater. Uczestnicy posiedzenia reprezentowali 25 polskich uczelni technicznych. Przewodniczący Prof. Andrzej Seweryn przywitał wszystkich zebranych i przedstawił kolejno uczestników konferencji. Omówił również podstawowe cele i zadania Kolegium Dziekanów Wydziałów Mechanicznych PUT. Sekretarz Prof. Bolesław Karwat przypomniał historię Kolegium Dziekanów.

W tajnym głosowaniu wyłoniono nowe prezydium Kolegium na kadencję 2020-24. Miło nam poinformować, że na Wiceprzewodniczącego został wybrany Prof. Jerzy Małachowski – Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej.

http://www.kolegiumdziekanow.biaman.pl/