Komunikat Dziekana WIM w sprawie bieżącej organizacji procesu dydaktycznego

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczeniami funkcjonowania uczelni, wprowadzonymi w strefie czerwonej, począwszy od dnia 17.10.2020 r. do odwołania, zobowiązuję nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej do realizowania wszystkich form zajęć – z wyjątkiem zajęć praktycznych – z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W przypadku zajęć praktycznych dopuszczam ich realizację w formie stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązujących procedur bezpieczeństwa.