Doktoraty wdrożeniowe - edycja II

 Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Uczestnik programu prowadzi prace badawcze w jednostce naukowej i jednocześnie u pracodawcy, u którego jest zatrudniony. Celem pracy doktoranta jest rozwiązanie konkretnego problemu z jakim boryka się pracodawca.
W ramach programu przyznawane są stypendia w wysokości 2450 zł miesięcznie oraz dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.
Drugim źródłem dochodu doktoranta jest pensja wypłacana przez pracodawcę.

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Inżynierii Mechanicznej pozyskał środki finansowe z MNiSW z programu Doktorat wdrożeniowy - edycja II dla 8 doktorantów wdrożeniowych. Realizowane są następujące zadania z obszaru nauk technicznych:

 • „Opracowanie konkurencyjnych układów, analiza balistyczna, a następnie uruchomienie produkcji twardych wkładów kompozytowych dla ochrony przed pociskami karabinowymi.”
 • „Badania wytrzymałościowe tylnych urządzeń zabezpieczających w kontekście poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.”
 • „Eksperymentalne badanie wpływu tlenku grafenu na właściwości użytkowe uwodnionych produktów naftowych.”
 • „Model nowego artykulatora z uwzględnieniem indywidualnej anatomii oraz czynności stawów skroniowo-żuchwowych.”

Program skierowany jest do osób rozpoczynających studia doktoranckie, ale aplikacje składane są przez:
 • uczelnie akademickie,
 • podstawowe jednostki organizacyjne uczelni,
 • jednostki naukowe PAN,
 • instytuty badawcze,
 • międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W ramach projektu zostaną wprowadzone innowacyjne produkty, takie jak:
 • lekka kamizelka kuloodporna,
 • indywidualny artykulator,
 • materiał filtracyjny minimalizujący ilość wody w produktach naftowych,
 • urządzenie zabezpieczające przed wjechaniem pod pojazd, montowane w pojazdach ciężarowych.