Zamiana kierownika Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji

 

21 października 2020 roku w Instytucie Pojazdów i Transportu odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu z dr. inż. Mirosławem Karczewskim, który zakończył czteroletnią pracę na stanowisku kierownika Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji.

Podczas spotkania, Dyrektor Instytutu dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT w imieniu własnym oraz kierownictwa Instytutu podziękował dr. inż. Mirosławowi Karczewskiemu za bardzo aktywną i twórczą postawę na stanowisku kierownika Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji w latach 2016-2020. Podkreślił jego duży wysiłek w rozwój działalności naukowej Zakładu, czego efektem jest realizowany obecnie pod kierownictwem dra Karczewskiego projekt badawczy Innowacyjna ekologiczna instalacja CNG do silników wysokoprężnych ograniczająca emisję szkodliwych składników spalin wraz z mobilnym stanowiskiem diagnostyczno-obsługowym. W okresie pracy dra Karczewskiego na stanowisku kierownika ZSIE dokonano również termomodernizacji budynku 68 (efekt wieloletnich jego starań) oraz modernizacji wyposażenia dydaktycznego zakładu.


Wręczając panu Mirosławowi Karczewskiemu pamiątkową paterę z podziękowaniami Dyrektor Instytutu podkreślił jego zdolności organizacyjne, kompetencje zawodowe, specjalistyczną wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne. Dziękując za cztery lata dobrej współpracy życzył dr. inż. Mirosławowi Karczewskiemu kolejnych sukcesów zawodowych, w tym dalszego rozwoju naukowego, powodzenia w realizacji nowych planów oraz w życiu osobistym. Dr inż. Mirosław Karczewski będzie nadal pracował w Instytucie Pojazdów Mechanicznych na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego oraz w akredytowanym Laboratorium Pojazdów Mechanicznych na stanowisku kierownika laboratorium ds. techniki.

W spotkaniu uczestniczyli również z-cy dyrektora oraz dr inż. Filip Polak, który przejął od dra Karczewskiego obowiązki kierownika Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji.

Dyrekcja Instytutu dziękuje Panu dr inż. Mirosławowi Karczewskiemu za wzorową pracę na stanowisku kierownika Zakładu Silników i Inżynierii Eksploatacji oraz życzy wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym i osobistym.

Opracował: dr inż. Grzegorz Trawiński
Fotografie – Grzegorz Trawiński