Wręczenie nominacji do pełnienia funkcji kierowniczych w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej

 

Z dniem 1 listopada 2020 roku Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak na wniosek Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. inż. Jerzego Małachowskiego, powołał do pełnienia funkcji kierowniczych w Instytucie Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej następujące osoby:

  • prof. dr. hab. inż. Lucjana Śnieżka na stanowisko Dyrektora Instytutu;
  • dr. inż. Krzysztofa Grzelaka na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych, tym samym odwołując z wymienionego stanowiska dr. inż. Arkadiusza Rubca.