Studenci WAT (w tym WIM) nagrodzeni na konferencji w rumuńskiej Military Technical Academy

 

Studenci pięciu wydziałów akademickich Wojskowej Akademii Technicznej uczestniczyli w międzynarodowej studenckiej konferencji CERC 2020, która odbyła się 6–7 listopada w Military Technical Academy w Bukareszcie (Rumunia). Za wygłoszone referaty, w poszczególnych panelach tematycznych, studenci WAT zdobyli zaszczytne pierwsze i drugie miejsca.

W konferencji uczestniczyli studenci pięciu wydziałów akademickich WAT: Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Elektroniki, Inżynierii Mechanicznej, Nowych Technologii i Chemii oraz Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Wygłosili w sumie 12 referatów z obszarów swoich zainteresowań.

Za wygłoszone referaty, w poszczególnych panelach tematycznych, czworo studentów Wojskowej Akademii Technicznej zdobyło pierwsze miejsca, m.in. student Wydziały Inżynierii Mechanicznej:

sierż. pchor. Dawid Tomica z Wydziału Inżynierii Mechnanicznej za referat pt.: „Simulation and Preliminary Concept of Mine Scattering Device with Hydraulic Drive System”.

Studenci WAT zajęli również zaszczytne II lokaty, a wśród nich jest mgr inż. Patrycja Nogas z Wydziału Inżynierii Mechanicznej (panel Automotive engineering).

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/studenci-wat-nagrodzeni-na-konferencji-w-rumunskiej-military-technical-academy/

Gratulacje dla studentów i doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT za udział i zdobyte nagrody podczas międzynarodowej studenckiej konferencji CERC 2020 organizowanej przez Military Technical Academy w Bukareszcie.

Źródło: www.wat.edu.pl