PROJEKT BADAWCZY „Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej”

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie trójwymiarowego, cyfrowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) z wyznaczeniem geometrii oraz parametrów ruchu dla struktur kostno-chrzęstno-więzadłowych. Pozwoli to na skuteczne wdrożenie nowej metody diagnostyki i leczenia patologii w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego, a także prowadzenia operacji rekonstrukcji pourazowej układu twarzoczaszki.

Stawy skroniowo-żuchwowe należą do najbardziej złożonych w ludzkim organizmie. Dzięki nim możliwe są ruchy żuchwy względem czaszki, czyli są jednymi z odpowiedzialnych za podstawowe funkcje w naszym ciele, takie jak: żucie, mowa, oddychanie. Dlatego zaburzenia w funkcjonowaniu stawów skroniowo-żuchwowych potrafią mocno wpłynąć na komfort życia. Szacuje się, że 1 na 5 badanych osób ma jeden lub więcej objawów schorzeń skroniowo-żuchwowych. W pierwszym etapie objawy te są bagatelizowane, ponieważ często nie powodują bólu ani dyskomfortu. Dopiero w późniejszym etapie pojawiają się bardzo silne dolegliwości bólowe. Dlatego profilaktyka jest niezwykle istotna, a w przypadku jej braku często konieczne jest przeprowadzenie skomplikowanych zabiegów. Obecnie brakuje jednak łatwej i skutecznej metody diagnostyki i leczenia tego stawu w całym zakresie ruchu żuchwy względem podstawy czaszki.

W ramach projektu wykonywane są badania ruchu żuchwy z wykorzystaniem zestawu czujników oraz pomiary geometrii struktur kostnych i tkanek z wykorzystaniem CBCT (tomografia wiązki stożkowej) i MR (rezonans magnetyczny). Na podstawie tych badań opracowywane są modele numeryczne odwzorowujące rzeczywiste ruchy układu stomatognatycznego pacjentów.

Otrzymane wyniki badań są podlegają procesowi walidacji i następnie służą do opracowania prototypu nowej w skali świata technologii dla wykorzystania jej w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej dla wytwarzania medycznych produktów i usług.

W wyniku realizacji projektu nastąpi pilotażowe wdrożenie opracowanej technologii w przedsiębiorstwie NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu, a następnie w skali kraju. Zostaną wprowadzone na rynek dwie nowe usługi, pierwsza w zakresie odbudów protetycznych, druga w zakresie produkcji i wykorzystania szyn okluzyjnych oraz aparatów protruzyjnych dla pacjentów z obturacyjnym bezdechem sennym oraz zaburzeniami wewnętrznymi w obrębie SSŻ.

W projekcie oprócz rozwijanych rozwiązań technologicznych wykonywane były i są badania z udziałem studentów, kadry i osób, które wyraziły takie zainteresowanie. Zrealizowanie pakietu diagnostycznego pozwoliło na dokładną ocenę sytuacji klinicznej, ocenę możliwości leczenia, a w razie potrzeby prawidłowe zaplanowanie terapii. Każdy z uczestników badań mógł także skorzystać z możliwości skorzystania z darmowej profilaktyki stomatologicznej.

Otrzymane wyniki z przeprowadzonego cyklu diagnostyczno-badawczego pozwalają sprawdzić przydatność oraz poprawność funkcjonowania opracowywanych rozwiązań technologicznych.

Beneficjentami projektu są: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Elektroniki) – lider, Konrad Walerzak NZOZ Centrum Leczenia Wad Zgryzu (konsorcjant) i Politechnika Gdańska.