W dniu 20.03.2018 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach utworzonego w Wydziale Mechanicznym Forum Współpracy z Przemysłem.

Ze strony Wydziału Mechanicznego w spotkaniu uczestniczyli: Dziekan – dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT, Prodziekan ds. naukowych – dr hab. inż. Piotr Rybak, prof. WAT, Prodziekan ds. kształcenia – prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny, Pełnomocnik dziekana ds. jakości – dr inż. Stanisław Kowalczyk, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu – dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT, Zastępca Kierownika Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej – dr inż. Grzegorz Sławiński, Zastępca Dyrektora Instytutu Budowy Maszyn ds. Badawczych – dr inż. Krzysztof Grzelak.

W spotkaniu ze strony przemysłu oraz instytucji naukowych i naukowo-technicznych uczestniczyli: Prezes Partner Systems Sp. z o.o. – Dariusz Zabrowarny, Główny Specjalista ds. Zarządzania Procesowego, Koordynator Projektów Naukowo-Badawczych WCBKT S.A. – Sławomir Sobczak, Wiceprezes Zarządu Autobox Innovation Sp. z o.o. Sp. k. – Krzysztof Siekański, Dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców – Wojciech Góra, Prezes Oddziału Warszawskiego SIMP – dr inż. Dariusz Raczkowski, Członek Zarządu Dyrektor ds. Produkcji i Handlu Nitroerg S.A. – Sławomir Kwiatkowski, Z-ca dyrektora ds. marketingu i rozwoju Nitroerg S.A. – Elżbieta Błotny, Prezes OBRUM Sp. z o.o. – Marek Grochowski, Przedstawiciel Etronika Sp. z o.o. – Maksym Polak, Przedstawiciel Auto Żoliborz Sp. z o.o. – Mariusz Gutkowski, Dyrektor Zakładów Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET Gałka, Szulc Sp. Jawna - Zygmunt Szulc, Dyrektor Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Robert Kudelski, Dyrektor Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Marek Marzec, Doradca Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. – Mateusz Roszkiewicz, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Badań Przemysłowego Instytutu Motoryzacji – Karol Zielonka, Główny Technolog Smart Trading Company Sp. z o.o. – Krzysztof Mazurkiewicz, Technolog Smart Trading Company Sp. z o.o. – Rafał Wąsowski, Dyrektor Handlowy Lenso Sp. z o.o. – Grzegorz Pędzisz, Dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej – Marek Szudrowicz.

Podczas spotkania omówiono cel utworzenia i przewidywany zakres działania Forum Współpracy z Przemysłem. Przedstawiono potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy Wydziału Mechanicznego, sposób funkcjonowania wdrożonego w Wydziale systemu jakości w procesie kształcenia studentów cywilnych i kandydatów na żołnierzy zawodowych. Zaprezentowano zakres działalności naukowej jednostek organizacyjnych Wydziału i obszary potencjalnej współpracy.

Ważnym elementem spotkania było zaprezentowanie możliwości realizacji doktoratu wdrożeniowego, w tym również wymagań spoczywających na pracodawcy, potencjalnym doktorancie oraz podstawowej jednostce naukowej. Na podkreślenie zasługuje fakt posiadania przez Wydział Mechaniczny kategorii naukowej A przyznanej przez MNiSW.

Spotkanie było doskonałą okazją do podkreślenia ogromnego znaczenia utworzonego Forum, które zgodnie z przyjętymi założeniami umożliwi „wsłuchanie się” bardziej w potrzeby pracodawców z różnych sektorów przemysłowych, przez zespoły naukowe Wydziału Mechanicznego, jak również stworzy przestrzeń do szybszego transferu wiedzy naukowej i przyspieszy proces wdrażania wyników prac projektowo-technologicznych do szeroko rozumianego biznesu i przemysłu. Duże znaczenie przywiązano do współpracy w zakresie nauczania, tak w procesie tworzenia planów jak i programów kształcenia.

Zarówno prowadzący spotkanie, jak i goście wyrazili ogromną nadzieję na poszerzenie dotychczasowych obszarów wspólnych aktywności oraz chęć podjęcia działań w zakresie kształtowania planów i programów studiów zgodnie z oczekiwaniami środowiska technologicznego oraz biznesowego, tak podczas realizacji praktyk i staży, jak i w procesie dyplomowania.

 

 

 

 

Opracowała: mgr Katarzyna Kucharska

 

Fotografie – Katarzyna Kucharska

 


 Back...