Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. Zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego.
  UWAGA: Komórka Erasmus+ przygotuje takie zaświadczenia dla osób, które złożą dokumenty aplikacyjne. Prosimy pojedynczo nie zwracać się w tej sprawie do Studium Języków Obcych
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.

Spotkania informacyjne dotyczące programu Erasmus+ odbędą się 17 października o godz. 11:40 w budynku 62, sala 55 oraz 25 października o godz. 10:10 w budynku 62, sala 55.Spotkanie informacyjne dotyczące programów Most/Mostech odbędzie się 25 października o godz. 9.50 w budynku 62, sala 55.W dniu 25 kwietnia br. w sali nr 91, w budynku nr 100 odbędą się rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę) w następującej kolejności:

IOE – godz. 8:30
WEL – godz. 8:30
WiG – godz. 8:40
WTC – godz. 8:40
WCY – godz. 9:15
WLO – godz. 9:40
WML – godz. 10:00
WME – godz. 10:20Rekrutacja do krajowego programu mobilności MOSTECH I MOST
na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 rozpoczęła się 15 kwietnia i trwa do 15 maja 2018 r.

Więcej szczegółow o programach MOST i MOSTECH:

Prpgram MOST: www.most.amu.edu.pl

Prpgram MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

 

    Broszura informacyjna Programu MOST

 

    Plakat Programu MOSTInformujemy, że do 28.02.2018 r. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku akademicki 2018/2019 i praktykę w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 3. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane przez Studium Języków Obcych;
 4. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 5. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 6. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 7. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.