Ceryfikat KAUT

Certyfikaty akredytacji środowiskowej KAUT i europejski EUR-ACE® Label poświadczają przyznaną akredytację kierunku studiów mechanika i budowa maszyn na lata 2014/2015 – 2019/2020. Potwierdzają one wysoki poziom kształcenia na pierwszym i drugim stopniu kształcenia oraz zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.


Certyfikat akredytacji środowiskowej KAUT.


Certyfikat EUR-ACE® Label

Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE).

Sieć ta zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP).

Jednym z działań sieci ENAEE jest program akredytacji EUR-ACE czyli European Accredited Engineer czyli nadawanie programom kształcenia certyfikatu potwierdzającego ich wysoki poziom kształcenia, ale również zgodność z przyjętymi w Europie normami i zasadami.

Ten system akredytacji jest ściśle powiązany z procesem bolońskim oraz opiera się o Standards and Guidelines for Quality Assurance, które są w tym zakresie biblią dotyczącą jakości i akredytacji.

Absolwenci Wydziału Mechanicznego wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują certyfikat europejski potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów „mechanika i budowa maszyn”.