MATURZYSTO!!!! 
KIERUNEK „LOGISTYKA” powtórnie wyróżniony wśród najpopularniejszych kierunków studiów

17 kwietnia 2018 r. w Warszawie na oficjalnej gali ogłoszono wyniki zorganizowanego po raz drugi Ranking Studiów Inżynierskich 2018 zorganizowanego przez Fundacje Edukacyjną Perspektywy.

Ranking wskazuje wydziały, na których warto studiować oraz 21 najpopularniejszych kierunków studiów technicznych.

W rankingowej historii Perspektyw to pierwszy taki wyspecjalizowany ranking, adresowany do wybranej grupy odbiorców - ambitnych kandydatów na studia techniczne, zainteresowanych uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra inżyniera na renomowanych wydziałach polskich uczelni technicznych.

Po raz drugi wyróżnienie z rąk przewodniczącego Kapituły profesora Michała Kleibera i prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektyw Waldemara Siwińskiego odebrał dziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT.

Drugi kierunek studiów prowadzony na Wydziale Mechanicznym – mechanika i budowa maszyn, w rankingu zajął 13 miejsce na 28 wydziałów. Nadmienić należy, że kierunek ten ma europejski certyfikat jakości kształcenia EUR-ACE, nadany przez European Network for Engineering Accreditation.

Maturzyści!
Czekamy na Was. Wybierzcie Nasze kierunki, wysoko oceniane w rankingu.

Kierunki studiów ujęte w rankingu są akredytowane przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Postawcie na wysoką jakość kształcenia, życzliwą i wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, dobą i przyjazną atmosferę studiowania
i przyjazne programy kształcenia.

Zestawienie kierunków z WAT w rankingu studiów inżynierskich 2018

 


Żródło: www.engineering.perspektywy.pl

 

Więcej informacji o rankingu na stronie WAT

oraz szczegółowe informacje na stronie rankingu
www.engineering.perspektywy.pl

 

 

 

Robert Kossowski

 


 Home...