Szanowni Państwo z myślą o Państwa wygodzie i usprawnieniu nawigacji po stronach serwisu Wydziału Mechanicznego podzieliliśmy je na cztery bloki tematyczne.

Menu "Dla pracowników" zawiera informacje i linki najczęściej wyszukiwane i przydatne w codziennej pracy zarówno dla nauczycieli akademickich jak i pracowników administracyjnych i technicznych.

Menu "Jakość kształcenia", zawiera informacje i linki opisujące system zapewnienia jakości kształcenia w Wydziale Mechanicznym oraz w Wojskowej Akademii Technicznej.

Menu "Dziekanat", zawiera informacje i linki dotyczące Dziekanatu Wydziału Mechanicznego.

Menu "Rada Wydziału" dotyczy działalności Rady Wydziału Mechanicznego, jej składu, powołanych komisji, podjętych uchwał Rady Wydziału jak również zawiera informacje dotyczące rozwoju naukowego kadry w tym wykazy rozpoczętych i zakończonych postępowań habilitacyjnych i przewodów doktorskich.