Konferencja wiWAT – 01-03.12.2020 r.

 

W dniach 1-3 grudnia 2020 r., w formie on-line, zaplanowana jest konferencja młodych naukowców „Wiedza i Innowacje - wiWAT 2020”. Z uwagi na formę przeprowadzenia konferencji będzie ona bezpłatna i zostanie przeprowadzona na platformie MS Teams.

Zgłoszenia do 02.11.2020 r.

Więcej pod linkiem:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/konferencja-mlodych-naukowcow-wiwat/

 Organizacja zajęć - wytyczne Dziekana

 

Wytyczne Dziekana Wydziału lnżynierii Mechanicznej WAT dotyczące organizacji zajęć ze studentami w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
oraz Informacje dla studentów i doktorantów dotyczące organizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi wytycznymi dla osób prowadzących zajęcia oraz informacjami dla studentów.

 

    Wytyczne Dziekana WIM

 

    Informacja dla studentów

 

 Przedłużenie terminu zgłoszeń na konferencję w Bukareszcie - udział bezpłatny

 

Do 18.10 października przedłużony został termin nadsyłania abstraktów na międzynarodową konferencję studencką CERC 2020 organizowaną przez Military Technical Academy w Bukareszcie. Współorganizatorem konferencji jest Wojskowa Akademia Techniczna.

Konferencja odbędzie się w terminie 04-07 listopada 2020 r. w formie zdalnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o konferencji można znaleźć pod linkiem:
https://www.mta.ro/international/en/cerc/

 Studia stacjonarne - zebranie organizacyjne

Zapraszam osoby przyjęte na stacjonarne studia l-go stopnia w Wydziale Inżynierii Mechanicznej (WIM), na kierunek studiów:

  • biocybernetyka i inżynieria biomedyczna (BIB),
  • biogospodarka (BIO),
  • logistyka – profil ogólnoakademicki (LOG),
  • mechanika i budowa maszyn (MiBM).
na spotkanie organizacyjne według terminarza zamieszczonego w poniższej tabeli. Spotkanie połączone będzie także z wydaniem Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), podpisaniem umowy (student-WAT) i dokumentów osobowych.

Szczegóły w pliku poniżej.

Informacje dotyczące zebrania