Plany sesji letniej roku akademickiego 2019/2020:


PLAN EGZAMINÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH SESJA LETNIA RA 2019-2020 kierunek LOGISTYKA
PLAN EGZAMINÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH SESJA LETNIA RA 2019-2020 kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Plan zasadniczej i poprawkowej letniej rok akademicki 2019/2020, studia niestacjonarne II stopnia kierunek Logistyka