Kalendarzowy plan wykonania pracy dyplomowej

 

    Karta informacyjna o dyplomancie

 

    Notka bibliograficzna pracy dyplomowej

 

    Opinia promotora pracy dyplomowej

 

    Opis CD, DVD pracy dyplomowej

 

    Oświadczenia dyplomanta o samodzielności

 

    Przykład wykazania załączników w spisie treści do pracy

 

    Recenzja pracy dyplomowej

 

    Strona tytułowa pracy dyplomowej

 

    Strona tytułowa pracy dyplomowej dla kierunku Logistyka przedsiębiorstw profil ogólnoakademicki

 

    Wzór ostatniej strony pracy dyplomowej

 

    Zadanie dyplomowe

 

    Zadanie dyplomowe dla kierunku Logistyka przedsiębiorstw profil ogólnoakademicki

 


Back...